Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Quý khách có thể ghé thăm và duyệt Website của SLCSAIGON bình thường mà không tiết lộ thông tin cá nhân của mình. SLCSAIGON có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Quý khách.

SLCSAIGON cam kết không thu thập, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách mà không được sự đồng ý của Quý khách. Website này cho phép Quý khách đưa các ý kiến hoặc nhận xét của Quý khách lên mục đánh giá sản phẩm, blog, và các chức năng khác. Xin nhớ rằng bất kỳ thông tin nào mà Quý khách tiết lộ đều trở thành thông tin công cộng và Quý khách nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc các thông tin khác trong lần gửi đi. SLCSAIGON khuyên Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, SLCSAIGON không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Đồng thời, Quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp SLCSAIGON:

  • Hỗ trợ Quý khách khi mua sản phẩm;
  • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách;
  • Cung cấp cho Quý khách trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại cửa hàng và website

Không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Quý khách. Trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật, SLCSAIGON có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Quý khách. Ngoài ra,

Thời gian lưu trữ thông tin

SLCSAIGON sẽ lưu trữ Thông tin cá nhân của Quý khách trong 01 năm kể từ ngày đăng ký hoặc nếu có phản hồi gì về việc lưu trữ thông tin, quý khách có thể gửi liên hệ tới SLCSAIGON.

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, SLCSAIGON cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách ra ngoài.

Những cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận thông tin

SLCSAIGON không chia sẻ Thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi SLCSAIGON đề nghị rõ ràng và nhận được sự đồng ý của Quý khách. Bằng việc đồng ý với Chính sách Bảo Mật này, Quý khách đồng ý với việc sử dụng, chuyển giao và tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách như sau:

Chia sẻ với các đối tác kinh doanh bên thứ ba: SLCSAIGON dựa vào các đối tác kinh doanh bên thứ ba để thay mặt SLCSAIGON thực hiện một loạt các dịch vụ. Khi làm như vậy, SLCSAIGON có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách để cùng thực hiện việc tiếp thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc các sự kiện mà Quý khách quan tâm. Xin lưu ý rằng SLCSAIGON chỉ cung cấp cho các đối tác kinh doanh bên thứ ba các Thông tin cá nhân mà họ cần để thực hiện các dịch vụ của họ và SLCSAIGON cũng yêu cầu các bên đó phải bảo vệ các Thông tin cá nhân đó và không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tuy nhiên, nếu Quý khách không muốn SLCSAIGON cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, Quý khách có thể thực hiện bằng cách thông báo cho SLCSAIGON.

Tiết lộ cho bên thứ ba xử lý thông tin: SLCSAIGON có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp SLCSAIGON duy trì và vận hành Website này hoặc vì các lý do khác liên quan đến việc vận hành Website và hoạt động kinh doanh, các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích đó. SLCSAIGON cung cấp Thông tin cá nhân mà họ cần để cung cấp các dịch vụ này vì lợi ích của SLCSAIGON. SLCSAIGON yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải bảo vệ Thông tin cá nhân và không được sử dụng những thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tiết lộ khác: SLCSAIGON có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách để thực hiện các chỉ thị của Quý khách, và nếu phù hợp; tuân thủ các yêu cầu theo quy định pháp luật, thực hiện các công việc quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và xác định các sản phẩm và dịch vụ mà có thể Quý khách quan tâm và giới thiệu với Quý khách các sản phẩm và dịch vụ đó (trừ khi Quý khách yêu cầu SLCSAIGON không thực hiện như vậy), bảo hộ hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Quý khách và người lao động của SLCSAIGON;
thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sự an toàn cho các Quý khách, SLCSAIGON, hoặc công chúng.

Mọi thông tin khiếu nại, SLCSAIGON yêu cầu Quý khách cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp cả hai đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không đạt được kết quả, thì một trong hai bên sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bài viết liên quan