Vòng cổ inox cho chó mèo BO-1841

Liên hệ

Vòng cổ inox cho chó mèo BO-1841

Mô tả

Vòng cổ inox cho chó mèo BO-1841

Chất liệu : Inox

Kích thước :

  • BO-1841 : 16 x 4,5 x 40cm
  • BO-1842 : 18 x 4,5 x 45cm
  • BO-1843 : 20 x 4,5 x 50cm
  • BO-1844 : 22 x 4,5 x 55cm
  • BO-1845 : 18 x 4,5 x 45cm
  • BO-1846 : 26 x 4,5 x 65cm
  • BO-1847 : 28 x 4,5 x 70cm
  • BO-1848 : 30 x 4,5 x 75cm
  • BO-1849 : 32 x 4,5 x 80cm

 

 

Sản phẩm liên quan