Khay đựng thức ăn BO-3141-Z

Liên hệ

Khay đựng thức ăn BO-3141-Z

Mô tả

Khay đựng thức ăn BO-3141-Z thân thiện với thiên nhiên

Phân loại : khay đơn

Chất liệu : Sợi tre

Sản phẩm liên quan